• Hinde kuupäev ei tohi olla protokolli tegemise kuupäevast hilisem kui 2 kuud. Kui sisestatud tulemuse kuupäev või valitud eksami või korduseksami kuupäev on 2 kuud hilisem, öeldakse: Tulemuse kuupäev on tänasest kuupäevast hilisem kui 2 kuud. Protokolli ei ole võimalik vormistada ning protokolli ei ole võimalik edasi vormistada.
  • Piirang on vajalik selleks, et protokolle liiga pikalt ette ei vormistataks.

1. Kui teete protokolli ainele registreerunute põhiselt, sisestage protokolli lisamisel selle päisesse väljale Eksami/arvestuse kuupäev hinde saamise kuupäev (vt joonis).

Kõik isikud, kes seejärel ainele registreerunute hulgast protokolli lisatakse, saavad selle kuupäeva vaikimisi hinde saamise kuupäevaks (vt joonis). Vajadusel saate seda iga õppija juures muuta. Kui jätate kuupäeva määramata, siis peate selle sisestama igale õppijale eraldi.

2. Kui loote protokolli aine eksamile, arvestusele või korduseksamile registreerunute põhiselt (vt joonis), sõltub tulemuse kuupäev eksami, arvestuse või korduseksami kuupäevast.