Väljundiga Üliõpilaspiletite register on võimalik saada koondväljavõte ÕISi sisestatud üliõpilaspiletitega tehtud toimingutest ette antud ajavahemikul.

 • Väljundi koostamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Üliõpilasolekud ja avanenud mooduli esilehel nupule Väljundid.
 • Täitke avanenud vormi vasakus servas raadionupp Üliõpilaspiletite register ees ja määrake väljundi koostamistingimused.
 • Rippmenüüst Üliõpilaspileti olek (vt joonis) määrake millistest toimingutest soovite ülevaadet saada.
 • Valiku Määramata korral kuvatakse nimekiri kõigist üliõpilaspiletitest, mis määratud ajavahemikus kehtivad, on lõpetatud või tagastatud.
  • Valiku Väljastatud korral kuvatakse nimekiri kõigist üliõpilaspiletitest, mis väljastati määratud ajavahemikus.
  • Valiku Pikendatud korral kuvatakse nimekiri kõigist üliõpilaspiletitest, mis pikendati määratud ajavahemikus.
  • Valiku Lõpetatud korral kuvatakse nimekiri kõigist üliõpilaspiletitest, mis lõpetati määratud ajavahemikus.
  • Valiku Tagastatud korral kuvatakse nimekiri kõigist üliõpilaspiletitest, mis tagastati määratud ajavahemikus.
  • Valiku Pikendamata või lõpetamata korral kuvatakse nimekiri kõigist üliõpilaspiletitest, mida ei ole määratud ajavahemikus väljastatud, pikendatud, lõpetatud ega tagastatud.
  • Valiku Piletita korral kuvatakse nimekiri üliõpilastest, kellel puudub üliõpilaspilet. Selle valiku korral on võimalikud otsingut kitsenda lisaks õppeastme, haridustaseme, õppevormi ja õppekavaga.

 • Kohustuslik on sisestada ajavahemik (väli Ajavahemik) ja määrata üksus (rippmenüü Valdkond/asutus) (vt joonis).

 • Andmeid saate sorteerida üliõpilaspiletinumbri (vaikimisi valik), isiku nime, õppevormi ja kuupäeva järgi.
 • Väljundi tekitamiseks määrake vormi vasakul ülaservas väljundi formaat (HTML, PDF, RTF) ning vajutage nupule Väljund. Andmed on võimalik avada ka Exceli failina, selleks vajutage väljundi koostamistingimuste all nupule Excelisse. Väljatrükil on andmed järjestatud õppeastme, õppekava nimetuse ja perekonnanime järgi.