• Väljundi koostamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Üliõpilasolekud ja avanenud mooduli esilehel nupule Väljundid.
 • Täitke avanenud vormi vasakus servas raadionupp REV ja tasuliste õppijate olekud (arve esildise koostamiseks) ees ja määrake väljundi koostamistingimused.
 • Kohustuslik on valida rippmenüüst  Valdkond/asutus ja Finantseerimise liik.
 • Soovi korral kitsendage valikuid õppeastme, õppekava, õppevormi, koormuse, õppija liigi ja aastaga (vt joonis).

 • Väljundi koostamiseks vajutage vasakul ülaservas nupule Väljund. Avaneb Exceli fail.

Väljatrükil on järgmised arve esildisel kasutatavate andmete väljad:

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Isikukood - kui Eesti isikukood puudub, siis välisriigi isikukood
 • Õppekava
 • Ülikooli e-post
 • E-post - kõik ÕISi sisestatud e-posti aadressid komaga eraldatult
 • Postiaadress
 • Tegelik aadress
 • Ametlik aadress

Järgnevad abistava infoga veerud. Vastavalt üliõpilase valdkonnale/õppeastmele/õppekavale tuleb valida käesoleval õppeaastal kehtivast õppetasude tabelist õppetasu suurus, milleks on üldjuhul ainepunkti hind korrutatuna üliõpilase registreeritud õppeainete mahuga; võõrkeelsel õppekaval täiskoormusega ja sihtstipendiumita õppivale üliõpilasele semestritasu:

 • Õppija liik
 • Immatrikuleerimise aasta - reimmatrikuleeritutel esmane immatrikuleerimise õppeaasta, mitte reimmatrikuleerimise õppeaasta
 • Õppeaste
 • Õppevorm
 • Koormus
 • Aasta - 1. aasta, 2. aasta jne
 • Hiljuti akadeemilisel - kuvatakse akadeemilise puhkuse algus- ja lõppkuupäev, kui isikul on väljundi koostamise hetkest eelneva 6 kuu jooksul lõppenud akadeemiline puhkus
 • Akadeemiline puhkus - kuvatakse akadeemilise puhkuse algus- ja lõppkuupäev, kui isik on väljundi tegemise hetkel või tulevikus akadeemilisel puhkusel
 • Kas pikendusel - kuvatakse pikendatud õppeaja algus- ja lõppkuupäev, kui isik väljundi tegemise hetkel pikendatud õppeajal
 • Kas võõrkeelne õppekava - kuvatakse jah, kui õppekava õppekeel ei sisalda eesti keelt; nt kui õppekeel on inglise keel, siis kuvatakse jah, kui õppekeel on eesti ja inglise keel, siis ei kuvata jah
 • Õppe lõpukuupäev

Väljatrükil on andmed järjestatud õppeastme, õppekava nimetuse, õppevormi, koormuse, aasta ja perekonnanime järgi.

Fail tuleb kasutajal ise vormindada (nt veergude laius, et näeks teksti korrektselt). Filtreerige, järjestage andmed, kustutage üleliigsed veerud failis vastavalt vajadusele.

Väljundis on ka sihtstipendiumil olijad. Palun jälgige, et neile arvet ei esita. Vajadusel kontrollige sihtstipendiumi saajate nimekirja õppekava programmijuhiga või välisüliõpilastalitusega (ulle.tensing@ut.ee). Tulevikus lisame sihtstipendiumi andmed ÕISi ja siis saame siit väljundist nad välja jätta. Sellest anname tarkvara uuenduste kirjelduses teada.