NB! Eesti üliõpilaspileteid alates 2019/2020. õppeaastast ei väljastata ja alates 2023/24. õppeaastast ka varasemalt väljastatud pileteid ei pikendata.
https://ut.ee/et/sisu/uliopilaspilet

  • Õppija üliõpilaspileti pikendamiseks vajutage tema üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormi ülaservas lingile Üliõpilaspilet.
  • Avaneb õppija üliõpilaspiletite haldamise vorm.
  • Pileti pikendamiseks vajutage üliõpilaspiletite haldamise vormil nupule Pileti pikendamine (vt joonis).

  • Ekraanil avaneb pileti pikendamise vorm (vt joonis). Sisestage pileti uus kehtivuse lõpukuupäev (väli Kehtib kuni), pikendamise kuupäev ja vajutage nupule Pikenda (vt joonis).