Õppekava kinnitab õppekvaliteedi peaspetsialist (õppeosakonnast). Kinnitamisel muutuvad õppekava andmed avalikuks kõigile ÕISi kasutajatele. Enne kinnitamist peab olema õppekava viidud sisekasutusse (seda teeb valdkonna või instituudi töötaja) ning täidetud õppekava kinnitamise kuupäev (väli Ülikooli nõukogus või senatis kinnitamise kuupäev).

  • Kinnitamiseks otsige õppekava välja, vajadusel saate selleks juhiseid peatükist "Õppekavade otsing" ja vajutage selle vaatamise vormil nupule Kinnita (vt joonis).

  • Õppekava üldandmete kinnituse tühistamise õigus on väga vähestel kasutajatel (nt õppekvaliteedi peaspetsialistil), sest reeglina on see lubamatu toiming. Kinnituse tühistamiseks ehk õppekava viimiseks tagasi olekusse Sisekasutuses liikuge õppekava vaatamise vormile ja vajutage nupule Tühista kinnitus.