Õppekava lubamisega sisekasutusse muutuvad õppekava andmed nähtavaks kõigile ülikooli ja valdkonna tasandi kasutajatele. Andmeid ei näe üliõpilased ja avalikud kasutajad. Sisekasutusse viib õppekava struktuuriüksuse vastavate eriõigustega töötaja.

  • Otsige üles õppekava, vajadusel saate selleks juhiseid peatükist "Õppekavade otsing".
  • Õppekava sisekasutusse viimiseks vajutage õppekava üldandmete vaatamise vormil nupule Sisekasutusse (vt joonis).

Uue õppekava sisekasutusse viimisest teatage ÕISi kasutajatoele, et saaksime selle lisada teie struktuuriüksuse õiguste grupi skoobi väärtuseks ja teil oleks võimalik lisada aasta õppekava.