• Väljundiga on võimalik saada loetelu valitud üksuse õppejõudude tundidest ja nende mahust akadeemilistes tundides. Näidatakse nende õppejõudude koormusi, kellel on töösuhe selle üksusega, mille kohta te väljundit teete ja kes on selle töösuhtega lisatud ainekavadesse ja nende tundidesse.
  • Arvesse võetakse auditoorne töö, eksamid (arvestused) ja korduseksamid.
  • Koormus kajastub akadeemilistes tundides.
  • Väljundi koostamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Tunniplaanid/Eksamiplaanid ja avanenud lehel nupule Väljundid.
  • Täitke väljundite koostamise vormi vasakus servas raadionupp Õppejõudude koormused tundidega ees ning määrake väljundi koostamistingimused (vt joonis).

  • Määrake üksus, mille õppejõudude tundidest ja koormusest te soovite ülevaadet saada.
  • Määrake periood (õppeaasta ja semester).
  • Väljundi genereerimiseks määrake vormi vasakul ülaservas väljundi formaat (HTML, PDF, RTF) ja vajutage nupule Väljund.

Kui kõik õppejõu õpetatavad ained ja nende tunnid ei kajastu väljundis, kontrollige millise suhtega on isik valitud ainekavasse õppejõuks. Kui õppejõud on ainekavasse valitud vale suhtega (nt. mõne teise üksuse või praeguseks juba suletud struktuuriüksuse suhtega), siis tuleb ainekavas valida sobiv suhe. Pärast seda tuleb ka väljund uuesti genereerida.