Väljundiga on võimalik saada ülevaade õppejõududest, kes on lisatud ainekavasse õppejõuna, kuid pole lisatud selle ainekava ühtegi tundi õppejõuna. Need vastutavad õppejõud, kes on ainekavas staatusega ei loe, jäävad arvestusest välja.

  • Väljundi koostamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Tunniplaanid/Eksamiplaanid ja avanenud lehel nupule Väljundid.
  • Täitke väljundite koostamise vormi vasakus servas raadionupp Õppejõud, kes on ainekavas, aga ei ole aine tunnis ees ning määrake väljundi koostamistingimused (vt joonis).

  • Määrake üksus, mille õppejõududest te soovite ülevaadet saada.
  • Väljundi saate teha eraldi sõltuvalt aine liigist (tavaline aine või kaitsmisega lõppev aine) ja aine õppevormist (päevaõpe, sessioonõpe, täiendusõpe).
  • Väljundi genereerimiseks määrake vasakul ülaservas väljundi formaat (HTML, PDF, RTF) ja vajutage nupule Väljund.