• Tunni- ja eksamiplaanide mooduli väljundite koostamiseks vajutage tunniplaani mooduli esilehel nupule Väljundid.
  • Avaneb väljundite koostamise vorm (vt joonis).

  • Määrake vormi vasakus servas, millist väljundit teha soovite, selleks täitke sobiva väljundi ees raadionupp.

Väljundite koostamisest lugege täpsemalt järgmistest peatükkidest.