Võimalik on saada ülevaade kõikidest mingi kindla üksuse ruumidesse (nt enda üksuse) tehtud reserveeringutest ehk nende ruumide kasutusest, mille valdaja see üksus on.

 • Määrake ruumi omanik. Vaikimisi on selleks määratud üksus, mille töötaja te olete.
 • Määrake õppeaasta ja semester, mille reserveeringuid soovite leida. Vaikimisi on määratud praegune õppeaasta ja semester.
 • Kui soovite näha kõiki valitud üksuse ruumidesse tehtud reserveeringuid, jätke toimumise koht määramata ja vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi.
 • Kui soovite näha ainult ühe kindla ruumi reserveeringuid, otsige väljale Toimumise koht (vt joonis) selle ruumi andmed. Selleks sisestage ruumi kiirkood ja vajutage nupule Otsi. Kui te kiirkoodi ei tea, vajutage nupule Otsi ja otsige avanenud otsinguvormi kaudu sobiv ruum välja. Juhiseid otsingutingimuste määramiseks saate vajadusel peatükist "Ruumiregistrist ruumide otsing".

 • Leitud ruumi valimiseks reserveeringute otsimise vormile vajutage nupule Vali.
 • Ruumi andmed ilmuvad otsingu vormile (joonisel p 1).
 • Reserveeringute otsimiseks vajutage nuppude real nupule Otsi (joonisel p 2).

 • Ekraanile väljastatakse kõik määratud üksuse ehk ruumi valdaja lisatud reserveeringud määratud perioodil ja määratud ruumi (vt joonis).

 • Leitud reserveeringute kohta kuvatakse: päev ja kellaajavahemik, nädalad, märkused, ruumi ehk koha aadress, rentnik ning reserveeringu tekitaja nimi.
 • Reserveeringu andmete real veerus Tegevused on lingid reserveeringu kopeerimiseks, sisu vaatamiseks ja tunni lisamiseks. Reserveeringu tekitanud üksuse (ruumi valdaja) töötajal on lisaks lingid reserveeringu muutmiseks ja kustutamiseks.
 • Leitud reserveeringuid saate sorteerida veergude Päev, kell, Koht (ruumi aadress) ja Rentnik järgi. Sorteerimiseks vajutage veeru pealkirja lingile.