Võimalik on saada ülevaade mingi kindla üksuse (nt enda üksuse) tarvis tehtud reserveeringutest ehk nende ruumide kasutusest, mille rentnik see üksus on.

 • Määrake ruumi kasutaja üksus. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te olete.
 • Määrake õppeaasta ja semester, mille reserveeringuid soovite leida. Vaikimisi on määratud käesolev õppeaasta ja semester.
 • Kui soovite näha kõiki valitud üksuse tarvis tehtud reserveeringuid, jätke toimumise koht määramata ja vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi.
 • Kui soovite näha ainult ühe kindla ruumi reserveeringuid, otsige väljale Toimumise koht (vt joonis) selle ruumi andmed. Selleks sisestage ruumi kiirkood ja vajutage nupule Otsi. Kui te kiirkoodi ei tea, vajutage nupule Otsi ja otsige avanenud otsinguvormi kaudu sobiv ruum välja. Juhiseid otsingutingimuste määramiseks saate vajadusel peatükist "Ruumiregistrist ruumide otsing".

 • Leitud ruumi valimiseks reserveeringute otsimise vormile vajutage nupule Vali.
 • Ruumi andmed ilmuvad otsingu vormile (joonisel p 1).
 • Reserveeringute otsimiseks vajutage nuppude real nupule Otsi (joonisel p 2).

 • Ekraanile väljastatakse kõik määratud üksuse jaoks tehtud reserveeringud määratud perioodil ja määratud ruumi (vt joonis).

 • Leitud reserveeringute kohta kuvatakse: päev ja kellaajavahemik, nädalad, märkused, ruumi ehk koha aadress, rentnik ja reserveeringu tekitaja nimi.
 • Reserveeringu andmete real veerus Tegevused on lingid selle kopeerimiseks, sisu vaatamiseks ja selle andmete põhjal tunni lisamiseks. Reserveeringu tekitanud üksuse (ruumi valdaja) töötajal on lisaks lingid reserveeringu muutmiseks ja kustutamiseks.
 • Leitud reserveeringuid saate sorteerida veergude Päev, kell, Koht (ruumi aadress) ja Rentnik järgi. Sorteerimiseks vajutage vastava veeru pealkirja lingile.