• Väljatrükki on võimalik kasutada selleks, et riputada see ruumide uste kõrvale.
  • Ruumi kasutusplaani väljatrükk ei sisalda reserveeringute andmeid.
  • Otsige üles ruum(id), mille kasutusplaani te soovite. Kui soovite ruumi valdaja kõikide ruumide kasutuseplaane ühekorraga, jätke ruumiregistri otsinguvormil ruum määramata.
  • Määrake periood (õppeaasta, semester ja nädalad), mille kohta te kasutusplaani soovite.
  • Määrake formaat (soovitavalt PDF), milles te kasutusplaani soovite.
  • Vaikimisi on väljatrükk paigutusega Landscape. Kui soovite väljatrükil vertikaalset paigutust, täitke märkeruut Portrait ees.
  • Väljatrükki saamiseks vajutage nupule Trüki kasutusplaan (vt joonis).

  • Ekraanile ilmub ruumi kasutusplaan määratud perioodil.