Selle väljundiga on võimalik saada väljavõte mingi üksuse ükskõik mis olekus ainetest ja nende ainekavadest.

Väljundi koostamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Õppeained ja avanenud lehel nupule Väljundid. Täitke väljundite koostamise vormi vasakus servas raadionupp Allüksuse ained ees ning määrake väljundi koostamistingimused.

  • Määrake alajaotuses Allüksus (joonisel p 1) üksus, mille ained näha soovite.
  • Määrake, millises olekus aineid soovite näha. Selleks täitke märkeruudud sobivate olekute juures (joonisel p 2).
  • Määrake, millises keeles näidata aine nimetust (joonisel p 3), vaikimisi kuvatakse nimetused eesti keeles.
  • Määrake Sorteerimisväli rippmenüüst (joonisel p 4), kas soovite ained sorteerida ainekoodi või aine nimetuse järgi.

  • Kui soovite näha aineid, millel on mingiks kindlaks semestriks olemas mingis olekus ainekava, siis täitke lisaks märkeruut väljal Arvesta ainekavu (joonisel p 1).
  • Kui soovite, et väljundis näidataks ka ainekavu, täitke märkeruut väljal Näita ainekavu (joonisel p 2) ning määrake ainekavade otsingutingimused (õppeaasta, semester, õppevorm ning mitu semestrit näidata).
  • Väljundi koostamistingimuste alumises osas täitke märkeruudud sobivate ainete ja ainekavade olekute juures (joonisel p 3) ning määrake, kas soovite näha ka ainekavadesse määratud õppejõude (joonisel p 4).

  • Väljundi tekitamiseks määrake vormi vasakul ülaservas sobiv formaat (soovitavalt PDF) ja vajutage nupule Väljund.
  • Tekitatakse koostamistingimustele vastav väljund. Väljundis ainekoodi või aine nimetusel vajutades avaneb vastava aine üldandmete väljatrükk.