• Alates 2018/2019 kevadsemestrist ei ole enam võimalik ÕISi õppeainetele lisada õppematerjale.
  • Varem ÕISi lisatud õppematerjalidele on juurdepääs eriõigustega kasutajatel, kellel on õppematerjalide haldamise õigus.
  • Moodle'i kursusega seotud ainekava andmetest on õppeainele lisatud õppematerjale võimalik eksportida Moodle'i kursusele.
  • Õppijad kasutavad ÕIS2 keskkonda ja ÕIS1 õppeainele lisatud õppematerjale ei näe.
  • Ajakavas ÕISi õppematerjalidele lisatud viiteid välja ei näidata.


Viit tuleb sisestada kujul: https://www.is.ut.ee/pls/ois_sso/tere.tulemast?asukoht=ainekood/failinimetus(faililaiendiga)&sessioon=0.

Näide

Viit aine MTAT.05.018 õppematerjalide kaustas olevale failile Loengumaterjalid (laiendiga .pdf) näeks välja nii: https://www.is.ut.ee/pls/ois_sso/tere.tulemast?asukoht=MTAT.05.018/Loengumaterjalid.pdf&sessioon=0.

Alamkaustade korral:
https://www.is.ut.ee/pls/ois_sso/tere.tulemast?asukoht=ainekood/Kaustanimetus/failinimetus(faililaiendiga)&sessioon=0

Näide

Viit aine MTAT.05.018 õppematerjalide kaustas Loengumaterjalid olevale failile 1. loeng (laiendiga .doc) näeks välja nii:
https://www.is.ut.ee/pls/ois_sso/tere.tulemast?asukoht=MTAT.05.018/Loengumaterjalid/1.loeng.doc&sessioon=0

  • Õppematerjalide kaustale või õppematerjalide kaustas olevatele kaustadele saab tekitada viida rakenduse Tekita viit (vt joonis) abil. See võimalus on olemas ainult eriõigustega ÕISi kasutajatel, ainult õppejõu õigustega sellisel moel viita pole võimalik tekitada.

Kui õppematerjalile viida lisamise järel muuta kataloogi, milles õppematerjal asub, pealkirja, läheb viit katki ega tööta enam.