Ainekava kinnitust ei saa tühistada, juhul kui ainekava on avatud registreerimiseks, ainekavaga on seotud tulemusi, ainekavale on tehtud tunde, ainekava on hinnatud või ainekava on ainekavaga seotud õppejõu kinnitatud akadeemilise töötaja aastaaruandes.

Kinnitatud ainekava kinnituse tühistamiseks ehk viimiseks tagasi olekusse sisekasutusse avage ainekava vaatamise vorm ning vajutage sellel nupule Tühista kinnitus (vt joonis).

Kui ainekava kinnitust ei saa tühistada, näidatakse teade, milles on ära toodud kinnituse tühistamist takistavad põhjused (vt joonis).

Kui osaliselt või täielikult veebipõhine ainekava on seotud Moodle'i kursusega, ei ole võimalik ainekava kinnitust tühistada enne kui seos Moodle'i kursusega on kustutatud.

 


SEOTUD TEEMAD

Aine üldandmete ja ainekava olekud