Sisekasutuses ainekava viimiseks tagasi loomisel olekusse avage ainekava vaatamise vorm ning vajutage sellel nupule Tühista (vt joonis).


SEOTUD TEEMAD

Aine üldandmete ja ainekava olekud