Ainekava lisamise või muutmise vormil saate väljale Õppetöö vormid ja mahud tundides (vt joonis) määrata üliõpilasel õppetööle kuluva mahu akadeemilistes tundides.

Sisestage iga õppeaine versiooni raames toimuva õppetöö vormi järele selle maht akadeemilistes tundides. Välja Iseseisev töö maht arvutatakse automaatselt pärast teiste mahtude sisestamist. Mahtude kogusumma võrdub ainekava EAP maht x 26 tundi.