Aine üldandmete taasavamiseks leidke esmalt suletud aine, avage selle nimetuse lingile vajutades üldandmete vaatamise vorm ning vajutage nupule Taasava (vt joonis). Üldandmed viiakse tagasi olekusse Kinnitatud.

Aine üldandmetes on kohustuslikud väljad aine eesti- ja ingliskeelne üld- ja õpieesmärgid ning sisu lühikirjeldused. Võimalik, et suletud ainetel on need täitmata. Aine taasavamine on sellisel juhul võimalik alles siis, kui nimetatud väljad on täidetud.


SEOTUD TEEMAD

Aine üldandmete ja ainekava olekud