Suletakse aineid, mida enam ei loeta. Suletud aineid on võimalik hiljem taasavada. Sulgeda saab aine üldandmeid, mis on olekus Kinnitatud.

Sulgemiseks avage aine üldandmete vaatamise vorm ning vajutage sellel nupule Sulge (vt joonis).

Seejärel küsitakse kinnitust selle kohta, kas soovite aine sulgeda (vt joonis). Kui soovite aine sulgeda, vajutage Sobib.

Pärast õppeaine sulgemist kuvatakse aine üldandmetesse informeeriv tekst: Õppeaine on suletud (vt joonis).

Suletud aine taasavamisest lugege vajadusel peatükist "Aine üldandmete taasavamine".


SEOTUD TEEMAD

Aine üldandmete ja ainekava olekud