Aine üldandmete kinnitamiseks peavad üldandmed olema viidud sisekasutusse. Üldandmete kinnitamiseks avage aine üldandmete vaatamise vorm ning vajutage sellel nupule Kinnita (vt joonis). Pärast kinnitamist on aine üldandmed nähtavad kõigile ÕISi kasutajatele.

Kinnitatud üldandmeid saab tagasi viia olekusse sisekasutusse ja sulgeda.


SEOTUD TEEMAD

Aine üldandmete ja ainekava olekud