Aine üldandmete sisekasutuse tühistamise all mõistetakse aine üldandmete tagasi viimist olekust Sisekasutuses olekusse Loomisel. Sisekasutuse tühistamine on lubatud ainult juhul, kui ainele ei ole veel loodud ühtegi ainekava ja ainet ei ole lisatud ühegi aasta õppekava ainete loetellu.

Sisekasutuse tühistamiseks avage aine üldandmete vaatamise vorm ning vajutage sellel nupule Tühista (vt joonis).


SEOTUD TEEMAD

Aine üldandmete ja ainekava olekud