• Aine üldandmete sisekasutusse viimine on järgmine etapp pärast uue aine lisamist. Üldandmete viimisel sisekasutusse muutub üldandmete info kättesaadavaks valdkonna tasandi kasutajatele ning õppejõududele. Üliõpilased veel ainet ei näe.
  • Sisekasutusse viimisel antakse ainele ka ainekood.

  • Ekraanile kuvatakse ainekoodi valiku vorm (vt joonis).

  • Rippmenüüs Valige sobiv ainekoodi algus näidatakse vaikimisi selle üksuse koodi, mis on määratud aine üldandmete vormil väljale Struktuuriüksus. Ainekoodi alguse saate valida kõikide erinevate ainekoodi alguste seast, mis kuuluvad sellele struktuuriüksusele. Näiteks on struktuuriüksuse HVEE02 ainekoodi algused HVEE.02 ja FLEE.04. Uut ainet luues saate valida kumma koodi kasutusele võtate. Kui loote aga ainet struktuuriüksusele HVEE, saate valida kõigi selle struktuuriüksuse ainekoodi alguste (HVEE.00, FLEE.00, FLEE.02, FLEE.04, FLEE.06, FLEE.07, FLEE.08, FLEE.09 ja FLLE.00) vahel.
  • Vajutage nupule Vii aine valitud koodiga sisekasutusse. Seejärel tekitatakse ainele kood ning ekraanile kuvatakse uuesti aine üldandmete vaatamise vorm.
  • Järgmiseks tuleb aine üldandmed kinnitada.

SEOTUD TEEMAD

Aine üldandmete ja ainekava olekud