Aine üldandmete kustutamine on võimalik ainult juhul, kui aine üldandmed on olekus Loomisel ning ainele ei ole veel loodud ühtegi ainekava.

Üldandmete kustutamiseks avage aine üldandmete vaatamise vorm ning vajutage sellel nupule Kustuta (vt joonis). Üldandmete info kustutatakse ning ekraanile kuvatakse õppeainete mooduli esileht.