Aine sisu lühikirjeldusse pange kirja väga lühike olulisemate teemade või tegevuste kirjeldus.

Sisestage aine sisu lühikirjeldus (vt joonis) eesti ja inglise keeles üldandmete lisamise või muutmise vormil. Kui soovite lisada lühikirjelduse täiendavalt mõnes võõrkeeles, valige lisa sisu lühikirjeldus rippmenüüst sobiv võõrkeel ning sisestage tekkinud väljale valitud keeles lühikirjeldus. Tekstiväljade maht on 2000 märki. Lisatud välja saate eemaldada nupu Eemalda abil.


Selleks, et vältida moondunud sümboleid dokumentide väljatrükkidel, kontrollitakse salvestamisel tekstiväljadele sisestatud andmeid:

  • levinumad sümbolid (täpploend, mõttekriips, jutumärgid, ülakoma) asendatakse salvestamisel sobiva sümboliga, nt Wordist kopeeritud jutumärgid „  “ salvestatakse kujul " "
  • kreeka tähestikku lubatakse sisestada, sest seda kasutatakse nt lõputöö pealkirjades. Väljatrükil on need vaja asendada kasutades RTF formaati.
  • kirillitsa sümbolite sisestamisel kuvatakse veateade, sellisel juhul kasutage transkribeerimist ( tähetabelit nr 1)
  • veateade kuvatakse, kui sisestakse sümbol, mida ei ole kooditabelis, nt läti tähestikust ā, sellisel juhul asendage täht ladina tähestiku tähega (vt eesti-ladina tähtede lisaloetelu lisas 1 veerg 5. "Asendustäht")

Tekstiväljad, millele on lisatud sobimatu sümboli kontroll.