Vastavalt VÕTA korrale on võimalik õppekavas määrata kõige rohkam 30 protsendi ulatuses aineid, mille puhul VÕTAt ei rakendata. Kui õppeaines kavandatakse piirangut, tuleb see kooskõlastada programmijuhiga.

Selle, kas aine on VÕTA korras arvestatav või mitte, saate määrata aine üldandmete lisamise või muutmise vormil Õppeaine on VÕTA korras arvestatav rippmenüüst (vt joonis). Võimalikud valikud on: jah, ei ja vaikimisi valik määramata.