Üleülikoolilise keeleõppe ainega õpetavad võõrkeelt üld- ja erialakeelena (mitte erialana filoloogidele) üksused, mille põhieesmärgiks on võõrkeelte õpetamine ülikooli kõikide valdkondade õppijatele.

Nende üksuste, mis õpetavad võõrkeelt üld- ja erialakeelena, ainetele on võimalik üldandmetesse määrata, millist keelt ainega õpetatakse. Üleülikoolilise keeleõppe võõrkeele saab määrata, kui aine omanikuks on 

  • maailma keelte ja kultuuride kolledž (HVLC) ja selle allüksused
  • eesti ja üldkeeleteaduse instituut (HVEE) ja selle allüksused
  • Viljandi kultuuriakadeemia (HVVK)
  • Narva kolledž (SVNC) ja selle allüksused
  • Pärnu kolledž (SVPC)

HVLC ja HVEE ainete puhul peab tegu olema keelt õpetava ainega, mis ei kajastu üheski õppekavas ning on suunatud laiemale kuulajaskonnale kui oma valdkond.

Üleülikoolise keeleõppe tunnuse lisamiseks valige aine üldandmete lisamise või muutmise vormil Üleülikooliline keeleõpe rippmenüüst (joonisel p 1) keel, mida selle ainega õpetatakse.

Rippmenüüst EN keeleoskustase (joonisel p 2) saate HVLC ja HVEE ainete korral täiendavalt määrata, milline on selle aine kuulamiseks vajalik algtase ning milline saavutatav EN keeleoskustase. Samal väljal lingile lisainfo vajutades avaneb maailma keelte ja kultuuride kolledži koduleht, millel tutvustatakse lähemalt EN keeleoskustasemete skaalat.


SEOTUD TEEMAD

Eesti keele süvaõppe märkimine