Aine liigist oleneb, millised andmeväljad on võimalik aine andmetes täita, nt millise lõpphindamisega aine lõpeb ning kuidas toimub ainetele tagasiside andmine. Aine liik võib olla tavaline aine, kaitsmisega lõppev aine, ühisõppekava aine ja praktika. Meditsiiniteaduste valdkonna ained võivad olla ka liigiga kompleksaine.

Aine liik määrake aine lisamise vormil Aine liik rippmenüüst. Võimalikud valikud on: tavaline aine, kaitsmisega lõppev aine, ühisõppekava aine ja praktika (vt joonis) ja arstiteaduskonna aine puhul lisaks kompleksaine.

Aine liik aine üldandmete vaatamise vormil pärast aine salvestamist (vt joonis).