• Aine üldandmed sisaldavad ainet kirjeldavat informatsiooni (nimetus, maht, kestus, eesmärgid, õpiväljundid jms) ja üldjuhul neid igal õppeaastal ei muudeta.
  • Üldandmetele vormistatakse igaks aine toimumise semestriks ainekavad.
  • Aine üldandmeid saavad lisada ja muuta vastavate eriõigustega töötajad. Viimase õppeaasta kinnitatud ainekava vastutavad õppejõud, saavad aine üldandmeid muuta.

Aine üldandmete haldamisega on seotud järgmised teemad ja tegevused.


 SEOTUD TEEMAD

Uue aine lisamine