Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Õppejõu roll on hetkel kehtiva, järgmise, eelmise või üleelmise semestri kinnitatud õppeaine versiooni andmetesse õppejõuna lisatud töösuhtega (tööleping, tööettevõtu leping, käsundusleping) isikul.

Õppejõu rollis saate ÕIS2 keskkonnas:

 • vaadata oma õppeaine versioonide andmeid
 • sisestada õppetulemusi
 • vaadata õppeainetele antud tagasiside tulemusi
 • vaadata oma õppeainele registreerunud õppijate nimekirja
 • vaadata enda juhendamisi
 • hallata oma õppeaine versiooni registreeringuid:
  • õppijate registreerimine enda õppeaine versioonile ning selle kontrolltöödele, eksamitele, arvestustele ja korduseksamitele,
  • õppijate registreeringute tühistamine enda õppeaine versioonile ning selle kontrolltööde, eksamite, korduseksamite ja registreeringute muutmine (nt rühma vahetamine)
  • enda õppeaine versioonile ja selle kontrolltöödele, eksamitele, arvestustele ja korduseksamitele registreerunute nimekirjade vaatamine,
  • registreerunutele ÕISi teate saatmine
 • hallata oma õppeaine versioone:
  • õppeaine versiooni info sisestamine,
  • õppeaine versiooni info muutmine.

Lisaks saate:A person with an employment relationship added to the confirmed course version of current, next or two previous semesters as a lecturer has the role of a lecturer.

In the role of a lecturer, in SIS2 you can:

 • manage your course versions
 • enter learning outcomes 
 • view the feedback results given to the syllabi
 • view your supervisions
 • manage registrations to your course version:
  • registering learners to the course version and to its tests, exams, pass/fail evaluations and resits,
  • cancelling learners’ registrations to the course version and to its tests, exams and resits, and changing registrations (e.g. changing groups),
  • viewing the lists of learners registered to the course version and to its tests, exams, pass/fail evaluations and resits,
  • sending a message via SIS to registered leaners
 • managing the course versions:
  • entering information about the course version,
  • changing information about the course version.

In addition, you can:Õppejõu tegevuste loetelu ei ole lõplik. ÕIS2 arendamisega lisandub uusi tegevusi.

Peagi on lisandumas järgmised funktsioonid:

 • enda õppeaine versiooni Moodle'i seoste haldamine,
 • õppijate otsimine,
 • sisekoolitusele registreerumine, ​
 • täiendusõppele registreerumine. 
Tule testrühma!

Kui soovid kaasa rääkida ja muuta protsesse, siis tule osale testrühmas! Testrühmaga liitumiseks kirjuta aadressile hanna.kriiska@ut.ee

The list of lecturer's activities is not exhaustive. With the development of SIS2, new activities will be added

The following features will be added soon:

 • managing your course version Moodle integration settings,
 • registering to internal training courses, ​
 • registering to continuing education courses.
Join our test group!

If you wish to participate in changing processes, join our test group! For that, please write to hanna.kriiska@ut.ee.