Worksup-keskkonda võimalik kasutada kõikide sündmuste puhul, kus oleks vaja interaktiivselt edastada vaatajatele pilti, päevakava ning kutsuda osalejaid esitama küsimusi ja omavahel suhtlema erinevates töögruppides.

Worksup is an online application created to improve the interactivity of and foster communication at events, conferences, workshops and seminars. It allows managing the schedule, preparing tasks and conducting polls among participants.

Mida saab baaslitsentsi abil teha?

Vaata Worksupi pakutavaid teenuseid ja funktsioone Tartu Ülikoolile (aastaks 2023).pdf

 • Ekraanil saab ülekandega samal ajal kuvada ürituse ajakava
 • Konverentsi ajal on osalejatel võimalik esinejatele küsimusi esitada
 • Teha saab nii otseülekandeid kui ka salvestisi
 • Osalejatele saab anda ülesandeid ja korraldada küsitlusi
 • Võimalik on luua võrgustikke (ingl networking)
 • Taustavärvi, päist ja muud virtuaalkonverentsi kujundust saab muuta
 • Worksupi meeskond pakub ühe konverentsi korraldamisel kaks tundi kasutajatoe teenust ja/või koolitust

What is included in the basic licence? See the offer in more details.

 • The event schedule can be displayed on the screen during the broadcast
 • Participants can ask questions from the presenters during the conference
 • Both live stream and pre-recorded presentations can be used
 • Presenters can assign tasks to participants and conduct polls
 • Networking option
 • The background colour, header and other design elements of the virtual conference can be modified
 • The Worksup team offers user support and/or training to conference organisers

Videokoosolekud:

Mille eest peab konverentsi korraldav üksus ise tasuma?

 • Kujunduse erilahendused: alates 400 eurost, korduv kasutamine alates 150 eurost
 • Üritusele pääsemise erilahendused: alates 200 eurost, korduv kasutamine alates 150 eurost
 • Projektijuhtimine: 400–3000 eurot
 • Analüütika erilahendused: alates 100 eurost
 • Võimalus teha näitusi ja esitleda väljapanekuid: alates 650 eurost
 • Tehniline produktsioon, nt otsepildi tootmine ja režii

What does the unit organising the event need to pay for?

 • Custom design solutions: starting from 400 euros, repeated use starting from 150 euros.
 • Custom access solutions: starting from 200 euros, repeated use starting from 150 euros.
 • Project management: 400–3,000 euros
 • Advanced analytics solutions: starting from 100 euros
 • Option to organise and present expos: starting from 650 euros
 • Technical production, e.g. live streaming and video editing

Kuidas Worksupi kasutama hakata?

Kui soovite platvormi kasutama asuda, minge lehele  https://worksup.com/admin/register ja registreeruge kasutajaks. NB! Kasutage selleks oma Tartu Ülikooli e-posti aadressi (eesnimi.perenimi@ut.ee).

Veebiseminar Tund Worksupiga.

How can I start using Worksup?

If you want to start using the platform, go to https://worksup.com/admin/register and register as a user. Make sure to use your UT email address (name.surname@ut.ee).

Mida on vaja eduka veebikonverentsi korraldamiseks?

Heal tasemel konverentsi korraldamiseks on peale platvormi vaja ka videoproduktsioonifirmat, kes aitab teha kvaliteetse videoülekande. Suurte konverentside korral on lisaks kasulik teha koostööd konverentsi korralduse agentuuriga, kes aitab luua ürituse kontseptsiooni ja tagada tervikliku teostuse.

What is needed for organising a successful virtual conference?

In addition to the platform, organising a good virtual conference requires a video production company who helps to make a quality broadcast. In the case of large conferences, it is also a good idea to cooperate with a conference management agency who helps to create the concept of the event and ensure an integrated result.


TeemaJuhised
1

Kust ma leian juhiseid?

Tutvu kuidas Worksupis lihtsamat sündmust luua ja seda hallata: https://drive.google.com/file/d/180uapCiQ_T72L0y8kfwUJSqVa1m6cEa9/view

Projektijuhtimine (lisateenus): https://docs.google.com/presentation/d/1sl2KEq2MSswX5OwpaZ9WRHgCqrtYuHbQU0tyUfBm7hw/edit?usp=sharing

Analüütikavõimalused: https://docs.google.com/document/d/1n_Gb5wa6ZlnmXd4hKPZygSnVb8zA116r3PKNKgplVeg/edit

2Veebiseminar Tund WorksupigaVaata ka toimunud veebiseminari Tund Worksupiga.
Küsimused ja vastused on kirjalikult pdfina.

3Kelle käest saab nõu ja abi?

Küsimustele, mis puudutavad uusi sündmusi ja nende raames ilmneda võivaid lisateenuste vajadusi ja tuge, aitab vastuseid leida Worksupi klienditugi support@worksup.com.

Ülikooli poolt aitab Worksup´i puudutavate tehnilistele ja sisulistele küsimustele vastused leida rahvusvahelise koostöö peaspetsialist Kristel Pedassaar (kristel.pedassaar@ut.ee).

4

Kuidas saaksime korraldada videokonverentsi, ilma et peaksime tellima produktsioonifirma?  Kuidas saaksin live videoga konverentsi teha?

Striimi saab vabalt luua, toota, hallata ka oma jõududega. Näiteks YouTube Live’i, Vimeo Live’i või TÜ enda striimiserveri kaudu. Võimalik ka läbi ülikooli multimeedia meeskonna, kes loob vajaliku pesa UTTV-sse.

Kui striim on istutav (embeddable), saate selle paigutada Worksupi. Soovitame selle kindlasti osaleja vaates läbi testida juba paar päeva enne sündmuse algust.

Vaata võimalust kasutada MS Streami sh tutvu videokonverentsi rakendustega Tartu Ülikoolis.

5Worksup ja Zoom koostöö?

Kui toodad Zoomi veebinarist (Webinar) või kohtumisest (Meeting) striimi (näiteks via YouTube Live, Vimeo Live või TÜ striimiserver), siis selle saad istutada Worksupi sisse. Selline variant töötab näiteks distantsilt esitlejate või panelistide striimi sisse saamiseks.

Zoomi videokonverentsi Worksupi sisse (veel) istutada (embed) ei saa. Küll saab programmi lisada linke liitumaks Zoomi videokonverentsiga väljaspool Worksupi.

6Kui kasutada ülikooli ostetud litsentsi ja luua üritus, kas saan adminiks lisada ka tehnilise partneri, kes pole ülikoolist? St kas saan talle anda õigused üritust muuta?

Worksup reegel ühel üritusel saab olla üks admin. Usaldusväärsele partnerile delegeerimise korral tuleks jagada oma kasutajanime ja parooli.  Teisi kasutajaid admini staatusesse lisada ei ole võimalik. Samaaegselt Worksupis muudatuste tegemine ei ole soovitatav ja tuleks vältida samaaegset toimetamist.