Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Siit juhendist leiad juhised kuidas Panoptos digikoristada.

Panopto digikoristuse teostamiseks soovitame kustutada Panoptost järgnevad videod: 

  • mis on proovimiseks tehtud katsevideod 
  • mis on vananenud (ebavajalikud 
  • mis on tehniliselt ebaõnnestunud 
  • mis on õppijatel seoses kodutöödega või eksamite sooritamise jälgimisega palutud salvestada (kui ei ole kokku lepitud, et neid säilitatakse pikemaajaliselt) 
  1. Video kustutamiseks logi Panoptosse sisse (NB! Valige sama autentimisviismida kasutasite ka salvestamisel – kas Moodle’i kaudu või domenis.ut.ee-e kaudu).
  2. Video kustutamiseks klõpsake Delete nupul:

NB! Assignments kausta sisu on võimalik kustutada korragakui kustutatakse vastav assignments kaust.  

NB! Võimalik on ka kustutada mitu videot korraga kasutades selleks linnukese kasti video ees.

Kustutatud videod liiguvad prügikasti, kust need kolme kuu pärast lõplikult kustuvad. Vajadusel saab kustutatud videosid prügikastist kolme kuu jooksul taastada.

  • No labels

This page has no comments.