Töötajana broneeringute vaatamine, haldamine ja töötajatele täiendava vaba aja märkimine toimub kalendrivaates (alajaotus "Calendar").

Broneeringute haldamine (käsitsi lisamine, muutmine, tühistamine) toimub broneerimissüsteemi kalendris, mitte Outlookis. Outlookis tehtud muudatused broneeringut ei mõjuta!


TegevusSelgitusEkraanipilt
1Kõikide broneeringute vaatamine
 • Kalendrivaates (alajaotus "Calendar") saab päeva, töönädala, nädala kuu ja kuu kaupa kõiki broneeringuid vaadata.
 • Päeva vaates ("Day") näidatakse kõikide töötajate hõivatust (sh Outlooki kalendri järgi).

2"Time off" aja märkimine
 • Töötajale/mitmele töötajale vaba aja märkimiseks tuleb vajutada "Time off" ja täita vaja aja periood. Töötaja andmete juures näidatakse punase kirjaga, kui tal on sellele ajal hõivatud. 
 • Lisatud "Time off" kuvatakse Outlooki kalendrisse kui "Out of office" aeg.

3Broneeringu lisamine teenuse vajajale
 • Töötajana teenuse vajajale broneeringu lisamine toimub broneeringusüsteemi kalendrivaates. Uue aja lisamise vajuta "New booking" ja vali sobiv teenus. 
 • Avaneb broneeringu lisamise vorm, kus saab määrata isiku, kes aega soovib ja tema kontaktandmed ning sobiva aja, vajadusel koos puhvriajaga. Seejuures näidatakse, kas teenusega seotud töötajad on märgitud ajal oma Outlooki kalendri seisu põhiselt saadaval. 

Uue broneeringu lisamine töötajana:

Töötajana ja lisamine ja tema hõivatuse kontroll:

4Broneeringu muutmine
 • Olemasolevad broneeringud kuvatakse broneeringusüsteemi kalendrivaates. Seejuures puhvriaega ei näidata visuaalselt broneeringu juures nagu Outlookis, vaid selle infot näeb, kui broneeringul klõpsata. Broneeringu muutmiseks (nt puhvriaja eemaldamiseks või aja nihutamiseks muule ajale), vajuta "Edit".
 • Aveneb muutmise vorm. Aja muutmisel näidatakse teenusega seotud töötajate juures, kas nad on Outlooki järgi vabad.
 • Tehtud muudatuste salvestamiseks vajuta ülaservas nupule "Save".
 • Aja muutmisel saadetakse ajaga seotud teenuse vajajale teavitav e-kiri.

Kalendrivaates broneeringu muutmine:

Broneeringu muutmise vorm:

Muutmisel kontrollitakse samuti töötaja hõivatust:

5Broneeringu tühistamine
 • Olemasoleva broneeringu tühistamiseks ava broneering broneeringusüsteemi kalendrivaates ja vajuta "Edit".
 • Broneeringu tühistamiseks vajuta vormi ülaservas "Cancel booking".
 • Aja tühistamisel saab kirjutada selgituse, mis saadetakse koos e-kirjaga broneeringu teinud isikule. 

Broneeringu tühistamine:

Selgitud broneeringu tühistamise kohta:

 • No labels