Ürituste registreerimiste haldamiseks on süsteem veel testimisel ja juhend koostamisel!
KasutusjuhtTäpsustusedEkraanipilt
1Üiritus kestab mitu päeva
 • Teenuse "Default duration" tuleb märkida päevades, nt 2 päeva.

2Ürituse raames toimuvad registreerumisega alamüritused
 • Luua vastav arv teenuseid (nt iga töötoa jaoks omaette teenus).
 • Igale ale teenusele saab määrata maksimaalse osalejate arvu (nt 10). See tähendab, et kuni 10 isikut saab igale sellele teenusele loodud ajale registreeruda. Ka töötajad ise saavad isa kliente aegadele registreerida.
 • Maksimum osalejate arvu määramine toimub teenuse (Service lisamisel) alajaotuses "Maximum number of attendees per event". NB! Ühest suurema osalejate arvu saab määrata ainult uue teenuse lisamisel (olemasoleva teenuse muutmisel seda teha ei saa).

Üritusele piirarvu seadmine:

Infot, mitu kohta on täitunud näeb kalendrivaates:

1) sündmuse andmetes:

2) vastava ürituse broneeringu detaile vaadates:


3Kuidas seadistada ajad, kuna kellaajaliselt pole võimalik aegu määrata ja süsteem genereerib need ise?

Näiteks kahepäevane üritus:

 • Määrata teenuse pikkus, nt "Default duration"=3h ja "Time increments=3h
 • "General availability"= Not bookable
 • "Availability during these dates alajaotuse all määrata:
  • kuupäevade kaupa ajad: nt 29.06.20-30.06.20
  • custom hours (recurring weekly) all määrata mis ajavahemikku ajad genereerida ja ülejäänud päevadele määrata "Not bookable"
  • vastavalt reeglitele genereeritakse ajad

4Kuidas näidatakse kasutajale, et aegu enam ei ole?Teenust ennast kuvatakse ja selle infosse võib kirjutada, registreerumine on lõppenud vms.
5Kas osalejate piirarvu on võimalik muuta (nt muuta suuremaks), kui tekib vajadus?
 • Saab muuta suuremaks teenuse andmetes.
 • Töötaja saab ise juurde registreerida osalejaid (kalendrivaates), kuigi osalejate arv on täis (info antakse, et on ületatud).

 • No labels