Aegade broneerimise süsteemi seadistamist on mõistlik alustada teenuse pakkuja üldinfo (Business information) sisestamisest. Üldinfo kuvatakse aegade broneerimise vormile ja aegade broneerijatele saadetavatesse e-kirjadesse.


AtribuutSelgitusEkraanipilt teenusepakkuja üldinfo haldamise vormist
1Business name
 • Teenusepakkuja nimi.
 • Kuvatakse aegade broneerimise kuval, saadetavate e-kirjade saatja real ning e-kirjade jaluses.


2Business address
 • Teenusepakkuja aadress.
 • Kuvatakse saadetavate e-kirjade jaluses.
 • Igale teenusele saab seadistada ka oma koha, vt täpsemalt "Teenuse seadistamine".
3Business phone
4Send customer replies to
 • E-posti aadress, millele saata broneerimissüsteemi poolt saadetud e-kirjad (teavitus õnnestunud broneeringust, meeletuletused). Kui nendele e-kirjadele vastatakse, siis näidakse saaja real seda e-posti aadressi.
 • Vaikimisi aegade broneerimissüsteemi looja (administraator).
 • Kui meiliaadressi ei ole siia lisatud, siis saadetakse vastuskiri süsteemi e-posti aadressile (nt Ajad@tartuulikool.onmicrosoft.com, millelt omakorda suunatakse süsteemi administraatori e-maili aadressile. 
 • Sellele aadressile saadetakse ka teated "Delivery has failed to these recipients or groups" või "Your message to ... couldn't be delivered", kui aja broneerija on broneerimisel sisestanud ebatäpse või mittetoimiva e-posti aadressi (broneering tekib, aga broneerija e-kirja ise ei saa). 
5Website URL
 • Teenusepakkuja kodulehe aadress.
 • Kuvatakse saadetavate e-kirjade jaluses.
6Privacy Policy URL
 • Siia saab panna lingi süsteemi andmekaitsetingimustele.
 • Aja broneerimisel näidatakse seda ja öeldakse kasutajale, et broneerides aja nõustub ta nende tingimustega.
7Terms and conditions URL
 • Siia saab panna lingi süsteemi andmekaitsetingimustele.
 • Aja broneerimisel näidatakse seda ja öeldakse kasutajale, et broneerides aja nõustub ta nende tingimustega.
8Business Type
 • Selle saab valida etteantud loetelust või sisestada ise. Pole teada, kus see kajastub ja mida mõjutab.
9Currency
 • Kui teenused on tasulised, saab siit valida sobiva valuuta. 
10Business logo
11Business hours
 • No labels