Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Teate tekst on eesti ja inglise keeles:

Panel
titleAines [ ARSK.05.019 "Haige uurimine sisekliinikus" ] vabanes koht

Soovisite registreeruda õppeainele [ARSK.05.019 "Haige uurimine sisekliinikus"]. Õppeaines on vabanenud koht.

Kui soovite õppeainele registreeruda, siis minge Õppeinfosüsteemi aadressile https://ois2.ut.ee/#/registrations ja valige "Registreeru ainele". Kui soovite loobuda, siis valige "Lahku järjekorrast".

Teade kehtib kolm päeva. Kui Te kolme päeva jooksul ei ole ainele registreerunud, tehakse pakkumine järjekorras järgmisele õppijale.
IN ENGLISH:

You wished to participate in course [ARSK.05.019 "Patient Examination in Internal Medicine"]. A place in the course has become vacant.

If you wish to register to the course, go to the Study Information System page https://ois2.ut.ee/#/registrations and choose "Register for selected courses". If you wish to quit the course then choose "Remove from waiting list".

This notification will be valid for three days. If you have not registered to the course in three days, this opportunity will be offered the following student in the waiting list.

Eestikeelne teavitus üliõpilasele, külalisüliõpilasele, täiendusõppijale:

Panel
titleAines HVKU.05.006 Loovkirjutamine I (3 EAP) 2018/2019 kevad, PÕ vabanes koht

Soovisite registreeruda õppeainele "HVKU.05.006 Loovkirjutamine I (3 EAP) 2018/2019 kevad, PÕ".

Õppeaines on vabanenud koht. Kui soovite õppeainele registreeruda, siis sisenege õppeinfosüsteemi, valige "Registreeringud" ja registreeruge järjekorrast ainele. Vt täpsemalt https://wiki.ut.ee/x/fQrCB.

Kui soovite loobuda, siis sisenege õppeinfosüsteemi, valige "Registreeringud", valige antud aine ja vajutage nupule "Eemalda järjekorrast". Vt täpsemalt https://wiki.ut.ee/x/egrCB.

Teade kehtib kolm päeva. Kui Te kolme päeva jooksul ei ole ainele registreerunud, tehakse pakkumine järjekorras järgmisele õppijale.

Ingliskeelne teavitus välisüliõpilasele, väliskülalisüliõpilasele:

Panel
titleThe course HVKU.05.006 Creative Writing I (3 ECTS) 2018/2019 spring, regular has a vacant place now
Dear student,
You expressed a wish to register to the course "HVKU.05.006 Creative Writing I (3 ECTS) 2018/2019 spring, regular, HV".

The course has a vacant place now. If you are interested in registration, please go to the Study Information System, select "Registrations" and register for the course from the waiting list. Guidelines can be found at https://wiki.ut.ee/x/hgrCB.

If you wish to cancel your registration reservation, please go to the Study Information System, select "Registrations" and leave the waiting list. Guidelines can be found at https://wiki.ut.ee/x/gwrCB.

The message is valid for three days. If you have not registered yourself within the three days given, a registration offer will be made to the next student in line.