Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section


Column
width50%

Aines on saadud positiivne tulemusInfo

Kui aine on sooritatud positiivsele tulemusele, siis samal õppekohal sellele ainele uuesti registreeruda ei saa. Positiivse sooritusena läheb arvesse ka see, kui see aine on asendatud VÕTAga.

Aintele registreerumisel ei ole sellise aine ees aktiivset märkeruutu ja aine juures on tekst: Positiivne tulemus olemas (vt joonis).

Info

Kui aine on eelmisel õppekohal (olete sellelt juba eksmatrikuleeritud) sooritatud positiivsele tulemusele, siis hetkel kehtival õppekohal (v.a. reimmatrikuleeritud) on võimalik sellele ainele uuesti registreeruda.Column
width50%

Positive result received for the course


Info

If you have received a positive result for the course, you cannot register for the same course again at the same student place. If the course has been accredited by RPL, this is also considered a positive result.

At registration for courses, there is no active checkbox in front of the course, and the text is displayed: You already have a positive result for the course (see Figure).

Info

If you have received a positive result for the course at your previous student place (you have already been deleted from its matriculation register), you cannot register for the same course again at your current student place (excluding rematriculated students).