Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
ois:_Värvid - Õppejõu juhendid
ois:_Värvid - Õppejõu juhendid

ÕIS2  veebiaadress on https://ois2.ut.eeÕISi sisselogimiseks saate kasutada TÜ arvutivõrgu keskset kasutajatunnust ja salasõna.  Siseneda saab ka ID-kaardi, Mobiil-ID või SmartID abil. The web address of SIS2 is https://ois2.ut.ee. You can use the central user name and password of the UT computer network to log in to SIS. You can also enter using an ID card, Mobile ID or SmartID. 

Children Display
depth3