Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kuidas ära tunda andmepüügikirju?

  • Ebakõlad. E-kiri kirja saatja meiliaadress pole tulnud @ut.ee aadressilt vastava asutuse domeeniaadressilt või sõnum on saadetud salakoopiana. Tartu Ülikoolis tehtavad suuremad muudatused on aga alati kooskõlastatud ja kindlasti saab nende kohta lugeda TÜ siseveebist. Tartu Ülikooli meiliaadressid lõppevad reeglina @ut.ee.
  • Kahtlased lingid. Veebileht ei ole Tartu Ülikooli vastava asutuse oma ehk lingid ei ole ut.ee on seotud mõne muu domeeniga. Samuti ei kasuta veebileht https-protokolli. TÜ domeeniaadress on reeglina ut.ee.
  • Õigekirja- ja grammatikavead. Meilisõnum sisaldab on kirja- või keelevigu või on veidralt sõnastatud.

...

Info

Andmepüügipettusest teatamiseks saatke saadud e-kiri edasi aadressil spam@ut.ee ja soovitatavalt manusena (Forward as Attachment). Selle kohta saab lugeda juhendist . See tagab, et e-kirjaga tulevad kaasa kõik vajalikud kirjapäised, mis on täpsemaks analüüsiks vajalikud. Juhend: Meili saatmine manusena/Send mail as attachment.

  • Ärge avage kirju, mis on tulnud tundmatutelt ja kahtlastelt saajatelt.
  • Ärge laadige alla kirjadega kaasas olevaid manuseid;
  • Ärge klõpsake kirjas olevatel veebilinkidel;
  • Ärge kirjale vastake.

...