Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Include Page
ois:_Värvid - Õppija juhendid
ois:_Värvid - Õppija juhendid

Include Page
ois:_ÕIS2 Õppekava otsing
ois:_ÕIS2 Õppekava otsing

Õppekavade otsingu andmetesse liikumiseks vajutage menüü lingile Õppekavad (vt joonis).

Image Removed

Kui olete ÕISi sisse logitud, leiate Õppekavad menüü alapealkirja Üldine alt (vt joonis).

Image Removed

To access the curriculum search data, click on the Curricula link in the menu (see figure).

Image Removed

If you are logged in to SIS, you will find the Curricula link under the subtitle General in the menu. 

Image Removed

Table of Contents
exclude.*((S|s)earch).*

Table of Contents
include.*((S|s)earch).*

Lihtotsing

Sisestage otsingukasti (joonisel p 1) otsitava õppekava nimetuse osa. Otsingutulemuste kuvamiseks viige kursor otsingukasti ja vajutage klaviatuuril Enter (nutiseadmes luubi kujutisega) klahvile. Soovi korral täpsustage ka õppeaste (joonisel p 2), mille õppekavasid soovite leida.

Image Removed

Täpsem otsing

Täpsemat otsingut kasutatakse kõigi mingile kindlale tunnusele vastavate õppekavade andmete leidmiseks.

Täpsema otsingu vormi avamiseks vajutage õppekavade esilehel nupule Täpsem otsing (vt joonis).

Image Removed

Avaneb otsingutingimuste täpsustmise vorm (vt joonis).

Image Removed

Otsingu teostamiseks täitke need väljad, mille alusel soovite õppekavu leida ja vajutage nupule Otsi.

Õppekavu on võimalik otsida

 • nimetuse osa
 • õppekava koodi osa
 • õppekava (koordineeriva) valdkonna
 • õppeastme
 • õppevaldkonna
 • õppevormi
 • õppekeele
 • kinnitatud olekus aasta õppekava versiooni järgi.

Samuti on võimalik otsida

 • struktuuriüksuste vahelisi õppekavasid, st õppekavasid, millel on mitu haldajat
 • ühisõppekavasid
 • suletud olekus õppekavasid
 • õppekavu nende eelmiste nimetuste järgi.
Note

Otsingutingimusi võite omavahel kombineerida. Meeles tuleb pidada seda, et iga lisatud tingimus kitsendab otsingutulemuste hulka. Otsingutulemused vastavad kõigile seatud tingimustele.

Otsingu tulem

Kui otsing oli edukas, kuvatakse otsingutulemuste nimekiri. Nimekirja kuvatakse iga otsingutingimustele vastava õppekava kohta järgmised tunnused

 • õppekava nimetus
 • õppekava kood
 • õppeaste
 • õppekava maht.

Nimekirjas õppekava kaardile vajutades avatakse õppekava üldandmed.

Basic search

Enter the part of the name of the curriculum you are looking for in the search box (Figure 1). To display search results, move the cursor to the search box and click Enter (with a magnifying glass on the smart device) on the keyboard. If desired, also specify the level of study (Figure 2) for which you want to find curricula. 

Image Removed

Detailed search

Detailed search is used to find data for all curricula that match a particular attribute.

To open the detalised search form, click the Detailed search button on the front page of the curricula (see figure). 

Image Removed

The form for specifying search criteria opens (see figure). 

Image Removed

To perform a search, fill in the fields according to which you want to find curricula and click Search. 

Curricula can be searched by

part of the namepart of the curriculum codecurriculum (coordinating) facultylevel of study
 • broad field of study
 • form of study
 • language of instructionspecific confirmed version of the curriculum.It is also possible to searchcurricula
 • shared between faculties ie curricula with several managers
 • joint curricula with otser Estonian higher education institutions
 • closed curricula
 • curricula by their previous names. 
 • Note

  You can combine search criteria. Keep in mind that each added condition narrows the number of search results. The search results meet all the set criteria. 

  Search result

  If the search was successful, a list of search results is displayed. The following attributes are displayed for each curriculum that matches the search criteria

  • name of the curriculum
  • code of the curriculum
  • level of study
  • curriculum volume.
  Clicking on the curriculum card opens the general data of the curriculum.