Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Õpitud semester on semester, mille jooksul on üliõpilasel õppekohal õppimise päevi üle poole semestrist (üle 70 päeva) ja mil üliõpilase akadeemiline puhkus või pikendatud nominaalaeg kestab alla poole semestrist.  Iga õpitud semestri eest lisandub kohustuslikule õppemahule 30 EAP-d.

Õpitud semestreid loetakse alates immatrikuleerimise alguskuupäevast, reimmatrikuleerimisel reimmatrikuleerimise alguskuupäevast.

...