Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

...

  • Otsige Browse nupu abil lisatavad materjalid oma arvutist üles (joonisel p1).
  • Õppematerjalide lisamiseks vajutage nuppu nupule Lisa (joonisel p 2). Õppematerjali lisamise järel viiakse teid tagasi koolituse info lehele. Uue õppematerjali lisamiseks korrake toimingut.

...

  • Enne kustutamiset küsitakse: Kas kustutada õppematerjal? Kustutamiseks vajutage nuppu nupule OK.
  • Õppematerjale on võimalik lisada ka pärast koolituse toimumist.