Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Registreeritute nimekirjas vaatamiseks otsige koolitus üles ja vajutage koolituse info lehel nuppu nupule Registreeritute nimekiri.

...

Isiku koolitusele registreeimiseks vajutage Registreeritute nimekirja lehel nuppu nupule Registreeri (vt joonis).

Avaneb Isiku otsingu vorm. Otsige isik, keda soovite koolitusele registreerida välja. Vajutades isiku eesnime või perekonnanime lingile lisatakse ta koolitusele Registreeritute nimekirja.

...