Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ingliskeelsete koolituste leidmiseks täitke märkeruut real Näita ainult ingliskeelseid koolitusi real (joonis p 3).

Image RemovedImage Added

Uue koolituse lisamisest loe koolituste lisamine.