Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lähetusega seotud ülekandearved tuleb menetleda elektrooniliselt DHISis (vt täpsemalt), kus tuleb arve siduda lähetuskorraldus(-t)ega. Tasutud ülekandearvete info märgivad raamatupidajad lähetuste töövoos kuluaruandesse (vt täpsemalt ...). Lähetatav (sekretär) saab kuluaruandes arvega tasutavate kulude juures märkida (link "tasutakse ülekandearvega"), et see on tasutud/tasutakse ülekandearvega (vt täpsemalt ...).