Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Isikuandmetest on kohustuslikud väljad: nimi, isikukood, elukoha riik, maakond, vald või linn,postiindeks, aadress, telefoninumber. E-post on kohustuslik järgmistel tingimustel:
  • täiendusõppe toimumine toimumise õppevorm on täielikult põimõpe või osaliselt veebipõhineveebiõpe
  • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid ainult digitaalselt
  • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid digitaalselt või paberil, täiendusõppija ei soovi saada lõpudokumenti paberil
  • täiendusõppija tasub täiendusõppe eest ise
  • täiendusõppija soovib liituda TÜ täiendusõppe uudislistiga
  Kohustuslik ei ole väli asula.
 • Haridusteaduste instituudi täiendusõppeprogrammidele registreerumisel on väljad amet ja töökoht kohustuslikud.
 • Kinnitus täiendusõppest loobumise ja õppetasu tagastamise tingimustega tutvumise ja nõustumise kohta ja maksja andmed on kohustuslikud, kui täiendusõppeprogrammi hind on suurem kui null eurot.
 • Kui maksjaks on juriidiline isik, on kohustuslikud väljad: maakond, vald või linn, aadress, maksja nimi. Kohustuslik ei ole reg. kood.
 • Kui maksjaks on füüsiline isik, on kohustuslikud väljad: maakond, vald või linn, aadress, maksja nimi, maksja reg.kood või isikukood.

...