Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Excerpt

Matriklinumber on õppija unikaalne tunnus, mille õppija saab koos esimese õppekoha tekkimisega automaatselt. Matriklinumber koosneb kahekohalisest aasta tähisest ja kuni viiekohalisest järjekorranumbrist.

...