Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Note

Please find the English version here: Entering UT information systems.


Tartu Ülikooli infosüsteemidesse on võimalik siseneda Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse, ID-kaardi, Mobiil-ID ja Smart-ID-ga. Kõik autentimisviisid on võrdsed, kuid eelistatumad on ID-kaart, Mobiil-ID ja Smart-ID kui kaasaegsemad ja turvalisemad lahendused.

Table of Contents

Sisenemine kasutajatunnuse ja parooliga

Tartu Ülikooli infosüsteemidesse kasutajatunnuse ja parooliga sisenemiseks tuleb logimisaknas sisestada kasutajatunnus ning parool.

Kui sisselogimine ei õnnestu, tuleks kontrollida, et:

  1. kasutajatunnus oleks sisestatud korrektselt (ilma @ut.ee lõputa, nt jaak2011);
  2. sisestatud parool oleks õige.

Probleemide tekkimisel veenduge et Caps Lock oleks maas ja Num Lock aktiveeritud.

Paroolilahtri kõrval asuva nn silma-nupu  abil on võimalik veenduda sisestatud parooli õiges kirjapildis - see on abiks eriti mobiilsete seadmete kasutajatele.

Kui parool on ununenud, vaata: Parooli vahetamine.

Juhul kui teil Tartu Ülikooli kasutajatunnust pole, aga peaksite infosüsteeme kasutada saama, lugege juhendit Kasutajakonto kehtivus. Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnus kehtib seni kuni säilib isiku side Tartu Ülikooliga.

Sisenemine ID-kaardiga

EV isikutunnistus ehk ID-kaart on kaasaegne, turvaline ja mugav lahendus infosüsteemidesse sisenemiseks. ID-kaardi omanikuks on võimalik saada kõigil Eesti vabariigi kodanikel ja Eesti elamisloaga isikutel. ID-kaardiga sisenemise eelduseks on, et teil on olemas kehtivate sertifikaatidega ID-kaart, ID-kaardi lugeja ning arvuti ja veebibrauser korrektselt seadistatud ID-kaardi kasutamiseks.

ID-kaardiga infosüsteemidesse sisenemiseks tuleb kõigepealt sisestada ID-kaart kaardilugejasse ning alles seejärel käivitada veebibrauser.

Infosüsteemi sisenemisel valige ID-kaardiga autentimine.

ID-kaardiga sisenemine toimib õigesti, kui pärast Jätka nupu vajutamist küsib veebibrauser teilt kas isiku valimist või kohe ID-kaardi autoriseerimiskoodi PIN1.

Juhul, kui olete käinud ID-kaardiga juba mõnes teises infosüsteemis, nt internetipangas, siis ei pruugi arvuti teilt uuesti PIN1 koodi küsida.

Rohkem infot ID-kaardi kohta leiab ID-kaardi kodulehelt. ID-kaardi kasutamiseks vajaliku tarkvara Windows, Mac ja Linux operatsioonisüsteemidele leiab ID-kaardi tarkvara kodulehelt.

NB! Turvalisuse eesmärgil eemaldage pärast infosüsteemide kasutamise lõpetamist ID-kaart kaardilugejast ja sulgege kõik veebibrauseri aknad.

Sisenemine Mobiil-ID-ga

Sarnaselt ID-kaardiga sisenemisele eeldab ka Mobiil-ID kasutamine kehtivate sertifikaatidega Mobiil-ID lepingu olemasolu mobiilioperaatori juures. Loe lähemalt Mobiil-ID-st siit.

Infosüsteemi sisenemisel valige Mobiil-ID-ga autentimine.

Seejärel sisestage vastavasse lahtrisse oma isikukood(11 kohaline number) ja mobiiltelefoni pikk number (5xxxxxxx), mitte TÜ lühinumber ja vajutage Jätka nuppu.

Korrektse isikukoodi, numbri ja kehtiva Mobiil-ID teenuse puhul kuvatakse ekraanil turvakood. Sama koodi näidatakse ka mobiiliekraanil. Veenduge, et koodid oleks identsed ja seejärel sisestage mobiilis Mobiil-ID PIN1.

Kui kahtled, kas sinu Mobiil-ID sertifikaat on kehtiv, uuri täpsemalt siit

Kui Mobiil-ID protsess on edukalt lõpule viidud, suunatakse teid automaatselt edasi soovitud infosüsteemi.

Sisenemine Smart-ID-ga

Smart-ID on mugav ja turvaline viis e-teenustele ligi pääseda. Smart-ID kasutamiseks tuleb installida Smart-ID rakendus, mis on saadaval App Store'i, Google Play ja Appgallery kaudu. Loe Smart-ID kohta lähemalt siit.

Smart-ID eelisteks on kasutusmugavus ja võimalus luua konto suvalises arvus nutiseadmetes – lahendus on SIM-kaardist sõltumatu.

Veebibrauseris

Sisenemisel TÜ infosüsteemidesse, vali Smart-ID autentimine.

Sisesta isikukood (11 kohaline number) vastavasse välja ja vajuta Jätka nuppu.

Kui teie Smart-ID on õigesti seadistatud, peaks teie Smart-ID rakenduses ilmuma PIN1.


Smart-ID mobiilirakenduses

Kinnita seade autentimiseks. 

Kinnitamiseks on aega 2 minutit. Kui te seda ei tee, peate sisselogimisprotsessi algusest peale uuesti alustama.

Vali õige kontrollkood. 
Veebibrauseris olev turvakood peaks ühtima Smart-ID rakenduse koodiga. Kui ei õnnestu õiget koodi valida, peate sisselogimisprotsessi algusest peale uuesti alustama.

Sisesta PIN1.
Kui sisestad 3 korda järjest vale PIN-koodeid, lukustatakse Smart-ID kasutaja turvakaalutlustel kolmeks tunniks.

Kui kõik on õige, kuvatakse järgnev teade.

Lisainformatsiooni saamiseks külasta lehte Smart-ID KKK.

Täiendav abi

Täiendavat abi infosüsteemidesse sisenemise kohta saab Tartu Ülikooli arvutiabist E-N 8.00-17.00 ja R 8.00-16.30. Arvutiabi poole saab pöörduda meiliaadressil arvutiabi@ut.ee või tel 737 5500.