Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Siit juhendist leiad juhised turvaliseks suhtluseks Tartu Ülikooli võrguga kasutades VPN'i.

HTML Wrap
classbutton button1

(info) In English

Tartu Ülikooli võrguga turvaliseks suhtlemiseks on võimalik kasutada virtuaalse privaatvõrgu (ingl virtual private network, VPN) tunnelit. Kui oled loonud oma koduarvutist VPN ühenduse Tartu Ülikooli võrguga, siis kogu interneti liiklus krüpteeritakse ja suunatakse läbi ülikooli võrgu.

VPN ühenduse kasutamine annab võimaluse kasutada turvaliselt ülikooli võrgu siseteenuseid, näiteks kasutada jagatud võrgukettaid või printida. VPN ühendust saab kasutada väljaspool TÜ võrku, aga ka TÜ võrgus olles (kui ei ole kindel kohaliku võrgu turvalisuses).

Note
iconfalse

VPN ühenduse loomiseks saab kasutada EduVPN või GlobalProtect VPN või EduVPN klienti klienti.

EduVPN

Ülikooli VPN-teenuse kasutamiseks on nüüdsest võimalik kasutada ka EduVPN tarkvara. Rohkem infot selle projekti kohta saad lugeda https://eduvpn.org.

GlobalProtect

Ülikooli VPN-teenuse kasutamiseks Windowsi ja Maci arvutites on eelistatud programm PaloAlto GlobalProtect VPN. See sobib nii 64- ja 32-bitisele Windowsile kui ka Macile, aga ka Linuxile.