Please find the English version here: GlobalProtect VPN via Windows.

VPN ühenduse seadistamine

 1. Avage aadress https://tunnel2.ut.ee
 2. Sisestage lahtrisse Kasutajanimi oma Tartu Ülikooli kasutajatunnus.
 3. Sisestage lahtrisse Salasõna oma Tartu Ülikooli parool.
 4. Vajuta lingile Download Windows 64 bit GlobalProtect agent, et laadida arvutisse VPN ühenduse paigaldamiseks mõeldud pakett. 

 5. Käivita arvutisse laetud paigalduspakett ja teosta paigaldus. Kui teil puuduvad arvutis tarkvara paigaldamise õigused võtke ühendust arvutiabiga.

VPN ühenduse loomine

 1. Ühenduse loomiseks peab arvutisse olema paigaldatud GlobalProtect VPN tarkvara.
 2. Käivitage arvutis GlobalProtect VPN-i programm, kella juurde ilmub vastav ikoon.
 3. Tehes ikooni peal parema hiireklahviga klõpsu, avaneb aken, kuhu tuleb sisestada tunnel2.ut.ee ja siis Connect...
   
 4. Seejärel küsitakse kasutajatunnust ja parooli, mis tuleb sisestada vastavalt username ja password lahtritesse. Seejärel vajutada Sign In.

VPN ühenduse katkestamine

 1. Aktiivse VPN-i ühenduse katkestamiseks tehke GlobalProtect VPN-i ikoonil parem klõps.
 2. Vajuta nuppu Disconnect.

VPN kliendi uuendamine

 1. GlobalProtect VPN klienditarkvara uuendatakse keskselt.
 2. Kui saadaval on uuendus, siis järgmisel ühendumisel kuvatakse kasutajale teade uuemast tarkvaraversioonist.

 3. Tarkvara uuendamiseks nõustuge selle allalaadimisega.
 4. Järgmisena nõustuge uue tarkvara paigaldamisega.