Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kui otsuse sisus on vähemalt üks originaal liigiga Kogemusest õpitu arvestamine või Täiendusõppe arvestamine, siis kuvatakse õppetulemustesse asendusaine ja kui asendust ei ole märgitud, siis ei ole õppetulemustesse selle VÕTAga tulemusel midagi kuvada. Sellise olukorra vältimiseks ei ole võimalik VÕTA otsust kinnitada, kui asendus on määramata. Ka otsustele, millel on originaali liik Õppeaine arvestamine on asenduse lisamine oluline õppekava täitmise mahu leidmisel. Kui VÕTA otsusele ei ole asendust lisatud, siis näidatakse otsuse konnitamisel kinnitamisel punast hoiatust (vt joonist) ja kinnitamine ei ole võimalik.

...